#mk-icon-box-5a158f882a56d .mk-box-icon-2-icon { font-size:128px; } #mk-icon-box-5a158f882a56d .mk-box-icon-2-icon:hover{ }

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφέρεται 15% έκπτωση για τους συμμετέχοντες, καλέστε 237507700 για κρατήσεις διαφορετικά με στέλνοντας reservations@portocarras.com.

.full-width-5a158f8829e96 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5a158f8829e96 { background-image:url(http://www.portocarrasmarathon.com/wp-content/themes/main/images/pattern/20.png); background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; }
.full-width-5a158f882a757 { min-height:886px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5a158f882a757 { background-image:url(http://www.portocarrasmarathon.com/wp-content/uploads/2014/09/meliton_hotel.jpg); background-position:left top; background-repeat:no-repeat; background-attachment: fixed;; }